Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Hizmet Belgelerini, 2 adet Fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Örnekleri ile Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Yayın Listelerini, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık Belgesi), 2 adet Fotoğraf, Yayın Listesi, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.) başvuracaklardır.

– Başvuracak adayların ilan edilen kadro derecesine atanma şartına haiz olması gerekmektedir.

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Adresi : Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Kampüsü / BATMAN

İlan Başlangıç Tarihi : 31 Mayıs 2017

Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017

S. No Birim Bölüm Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program Unvan Derece Adet Özel Şartlar
1 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanlarından birinden almış olmak.
2 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PETROL İŞLETME ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans Mezunu olmak ve ilgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
3 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 2 1 Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup Enerji Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.
4 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PETROL ARAMA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 5 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Petrol Rezervuar Kaya Mikropaleontolojisi konusunda çalışmaları olmak.
5 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ SERAMİK ANASANAT DALI YARDIMCI DOÇENT 5 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik veya Heykel alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.
6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 4 1 İktisat alanında Doktora yapmış olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here