T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakültesi ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesörler alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağlad ığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze başvurmaları duyurulur.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Aranan Nitelikler
Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi 1 (a), (b)
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 (a), (c)
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyomekanik ve Biyosibernetik 1 (a), (d)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların Cebirsel Sayılar Kuramı alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

(c) Adayların 18. ve 19. yüzyıl emek tarihi ve kent tarihi ile Tanzimat dönemi yönetim reformları konularında uzmanlaşmış ve bu alanlarda yayınlar yapmış olması gerekmektedir.

(d) Adayların duyusal nörobilim ve nöromühendislik alanlarında uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here