ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Yardımcı Doçent kadroları için , başvurulan Anabilim Dalını belirten d ilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

D U Y U R U L U R .

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 105 0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 105 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECE ADET
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı olmak.
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Yrd.Doç. 1 1 Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak.
Medeni Hukuk Yrd.Doç. 4 1 Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yrd.Doç. 1 1 Dış Ticaret alanında doktora yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 4 1 Karşılaştırmalı Siyaset alanında çalışması bulunmak.
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Yrd.Doç. 3 1 Gazetecilik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İletişim Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
Genel Gazetecilik Yrd.Doç. 3 1 Gazetecilik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İletişim Teknolojileri alanında çalışmaları bulunmak.
Sinema Yrd.Doç. 3 1 Radyo Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, Sinema alanında doktora tezi yapmış olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here