ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

 

Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Belgesi, Doktora ve-
ya Uzmanlık Belgesi. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

1 (Bir) Takım Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araş-
tırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Baş-
kanlığına başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Belgesi, Doktora ve-
ya Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüz-
danı Fotokopisi, 2 (İki) Adet Fotoğraf
1 (Bir) Takım Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştır-
ma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Baş-
kanlığına başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi, Yüksek Lisans Belgesi, Nüfus Cüz-
danı Fotokopisi, Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

1 (Bir) Takım Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık
Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı
Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: ilanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
FARMASÖTİK KİMYAANABILTMDALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak. Farmasotik Kimya Alanında Doktora Yapmış Olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
PEDODONTİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Pedodonti uzmanı olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine Çalışma Yapmış Olmak
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Türk Halk Bilimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Müzede Eğitim Etkinliklerinin öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Resim İş Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Türk Dili Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 4 Bazı Elementlerin L Alt Tabaka X-lşınlarının Açısal Dağılımlarının deneysel tayini üzerine çalışmış olmak.
GEOMETRİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Hiperbolik Spinorların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Tüketici Hukuku Alanında Çalışmış Olmak
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Sigorta Hukuku Alanında Çalışmış Olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Türkiye AB ilişkileri ve Batı Medyasındaki Türkiye imajının Değişimi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak
FİNANS ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Uluslararası Finansal Krizler, Piyasa Etkileşimi ile Kalite ve Firma Değeri Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak
SİGORTACILIK VE AKTÜ ER YA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Kişisel Değerler ve Çevre Muhasebesi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak
BANKACILIK ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Entelektüel Sermaye, Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Getirileri Alanında Çalışma Yapmış Olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA |
BESLENME BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Obez kadınlarda farklı protein içerikli diyet tedavisi üzerine çalışmış olmak
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Yükseköğretim Kurumlarında Genel Cerrahi Alanında yirmi yıl çalışmış olmak
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Hematoloji yan dalı yapmış olmak
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 *Sol ventrikül hipertrofisi” konusunda çalışma yapmış olmak
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Koroner Arter ektazisi ve koroner yavaş akım konusunda çalışma yapmış olmak
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Kasık fıtıklarının laparoskopik ve yamalı onarımları konusunda çalışma yapmış olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Burunda Stafılokok aureus taşıyıcılığı konusunda çalışma yapmış olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Pediatrik Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Diyabetli Hastalarda nörobilişsel test konusunda çalışma yapmış olmak
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Pulmoner tromboemboli tanısında BT anjiyografi konusunda çalışma yapmış olmak
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 ‘Kadınlarda cinsel şiddet öyküsü ve depresyonla ilişkisi’ konusunda çalışma yapmış olmak
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Öğrenci ve çalışanların sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Osteoporozda egzersizin etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 “Rozase hastalıklarında depresyon ve anksiyete düzeyleri” konusunda çalışma yapmış olmak
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Bispektral İndeks Monitörizasyonu Konusunda Çalışmış Olmak
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 “Kranial Cerrahi” konusunda çalışma yapmış olmak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here