Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Yabancı Dil Belgesi

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 27.05.2017

Bitiş Tarihi : 10.06.2017

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PROFESÖR 1 1 Dental materyallerin hücresel sitotoksisiteleri, mikrogerilim bağlanma dayanımı, lazerlerin diş dokuları üzerindeki etkileri, kavite temizleme yöntemlerinin dentine bağlanma üzerindeki etkileri ve restoratif diş hekimliğinde lazer uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Çürük teşhisinde lazer kullanılması, MR uygulamalarının dental amalgamdaki faz değişiklikleri ve cıva buharlaşması üzerine etkilerinin XRD ve XPS yöntemleri ile incelenmesi ve Kronik ilaç kullanımının oral ve dental sağlık üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 İngilizceden KPDS/ ÜDS/ YDS/ YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Rezin simanların renklenmesi ile Zirkonya seramiklerin rezin simanlara bağlantısı üzerine çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ FARMASÖTİK KİMYA DOÇENT 1 1 Farmasötik Kimya alanında doçentliğini almış olmak ve sübstitüe benzimidazol ligandlarının platin (II) kompleksleri üzerine çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Toplumsal Tabakalaşma, Kent Sosyolojisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Türk Sosyolojisi ile Mizah Sosyolojisi üzerinde çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HALK EDEBİYATI PROFESÖR 1 1 Yaşayan halk şairleri ile sözlü şiir geleneği ve tarih ilişkisi üzerinde çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 1 Eski Türk Edebiyatında sosyal hayat ve çiçek kültürü üzerinde çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Organik Boyarmaddelerin G-Quadruplex ve çift sarmal DNA, proteinler ve aminoasitlerle etkileşim mekanizmalarının spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK İSTATİSTİK FİZİK PROFESÖR 1 1 Süperiletken üçlü bileşiklerin elektron-fonon etkileşimleri ve yarıiletken bileşiklerin yüzey fononları alanında teorik çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK DOÇENT 1 1 İntegral Tipli Lineer Pozitif Operatörlerin Klasik ve İstatistiksel Yaklaşım Özellikleri ve Uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM DOÇENT 1 1 Malzeme odaklı, üç boyutlu (pişmiş toprak) sanat pratikleri konusunda ve Temel Sanat derslerinde deneyimli olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ EKONOMETRİ PROFESÖR 1 1 Nicel Karar Yöntemleri, Girdi-Çıkar Analizi ve CHAID Analizi konularında çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Sporda Etik ve Felsefe ile ilgili çalışmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIMI PR. DOÇENT 1 1 Veri birleştirme algoritmaları ve optimal yük akışı üzerine çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ DOÇENT 1 1 Bilgisayarlı tomografide radyasyon dozunu ve radyokontrast madde miktarını azaltma konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Glokom konusunda yurt dışında tecrübeli olmak ve Glokomda gen terapisi üzerinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇENT 1 1 Santral ve periferik sinir bloklarında deneyimli ve eğitici olmak, bu konuda sertifikası bulunmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak, akılcı ilaç kullanımı ve otonom sinir sistemi farmakolojisi alanlarında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 İngilizceden KPDS/ ÜDS/ YDS/ YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Eğitim dili İngilizce olan Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here