Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi : 12.06.2017

Başvuru Tarihi : 12.06.2017

Son Başvuru Tarihi : 28.06.2017

BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI
1 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Profesör 1 1 Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup kendi kendine piyano çalmayı öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak
2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Profesör 1 1 Kentsel koruma politikaları ile bölgesel kalkınma stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak
3 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi Anabilim Dalı Doçent 2 1 Polimerik membranlar ve mikrokapsül yöntemleri ile izmetallerinin giderimi konusunda çalışmaları olmak
4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doçent 1 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak
5 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Tıbbi Biyokimya uzmanı olup, tıbbi biyokimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.
6 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 2 1 Ekoloji alanında doçent unvanı almış olup, karayosunlarında ağır metal analizi üzerine çalışmaları olmak
7 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 3 1 Fen bilgisi eğitiminde doçentlik unvanını almış olup, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 5E öğrenme modeli, kavramsal değişim, bilgisayar destekli fen öğretimi alanlarında çalışmaları olmak
8 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 2 1 Okulöncesi dönemde matematik ve geometri konusunda çalışmaları olmak
9 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 3 1 Müzik eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olup, piyano eğitimi alanında çalışmaları bulunmak
10 Espiye MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Doçent 3 1 Doğal ürünler üzerine invitro enzim inhibisyonu ve biyoaktivite çalışmaları yapmış olmak
11 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent 2 1 Moleküler modelleme yöntemleri kullanarak, floresans, manyetizma ve metal seçici sensör tasarımları üzerine çalışmaları olmak
12 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anasanat Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Giresun Geleneksel Mimarisi üzerine çalışmaları olmak.
13 Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Doktorasını İletişim alanında yapmış olmak, Demokratikleşme sürecinde basın, haber söyleminde ideoloji, siyaset ve siyasal iletişim, popüler kültür konularında çalışmaları olmak.
14 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Kadın doğum hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
15 Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Yardımcı Doçent 5 1 Atom ve molekül fiziği bilim dalında doktora yapmış olmak, XRF, ve ICP-oes teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak
16 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak, Görsel sanatlar öğretmen nitelikleri ve ilgili öğretmen eğitimi programları alanında çalışmış olmak, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak deneyimli olmak.
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.
18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Onkoloji uzmanı olmak
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Gastreoenteroloji uzmanı olmak.
20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Acil Tıp uzmanı olmak
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Yenidoğan uzmanı olmak.
22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak
23 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here