Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 – Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer şartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları zorunludur.

5 – 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 – Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç.
Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet Kad. Der. Adet
BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O.
Beden Eğitim ve Spor Öğretimi 3 1 Psikosasyal alanda çalışma yapmış olmak
BİRECİK MYO
Elektrik 3 1
BOZOVA MYO
Su Ürünleri 1 1 Balıklarda spermatolojik özellikler, kriyoprezervasyon ve embriyonik gelişim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji 3 1 Tavşan kalvaryumunda oluşturulan kemik defektlerinde trombositten zengin fibrinin çeşitli greft materyalleri ile kullanımının kemik rejenerasyonuna etkisinin tomografik, histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak
Protetik Diş Tedavisi 1 1 Aşırı Madde Kaybına Sahip Dişlere Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerine Tabi Tutulmuş Prefabrik Cam Fiber Postların Bağlanma Dayanıklılığını Artırmak İçin Kök Yüzeyine Lazer Uygulamanın Etkisinin İncelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi 1 1 Geliştirilmiş Bernoulli ve Adams Bashforth metotları üzerine çalışmış olmak.
Eğitim Programları ve Öğretim 3 1 Eğitimde oyunlaştırma üzerine çalışma yapmış olmak
Müzik Eğitimi 5 1 Mekansal gitar eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak
Müzik Eğitimi 5 1 Gitar öğretiminde deşifre ve üstbiliç konularında çalışmalar yapmış olmak.
Resim – İş Eğitimi 5 1 Dezavantajlı çocuk resimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Resim – İş Eğitimi 5 1 Resim-İş eğitim programları konusunda çalışmalar yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi 1 1 Sonlu serbest yarı latislerin sıfır bölen grafikleri üzerine çalışma yapmış olmak
Geometri 4 1
Yeniçağ Tarihi 2 1 17. Yüzyıl tarihi ya da Osmanlı Devletinin duraklama dönemi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sinema – TV 1 1 Medya ve iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak
Sinema – TV 1 1 Sosyal sorumluluk üzerine kısa ve uzun metraj film çalışmaları yapmış olmak
Mimarlık 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Ekonometri 2 1 İstatistik alanında doktora yapmış olmak ve Ekonometri alanında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapı 1 1 Patlama etkisinde yapıların davranışı üzerine çalışmaları olmak.
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1 1 Meyve-sebze değerlendirmesi alanında çalışma yapmış olmak
Yapı 1 1 Metakaolin katkılı betonların kalıcılık ve mekanik özellikleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak,
Enerji 1 1 Absorpsiyonlu soğutma ve Hidrojen depolama üzerine çalışmaları olmak
Endüstri Mühendisliği 1 1 Beklenmedik durumlar lojistiği, risk ve güvenilirlik analizi ve optimizasyonu alanında doktora yapmış olmak
Makine Teorisi ve Dinamiği 4 1
SİVEREK UYG. BİL. FAK.
Muhasebe ve Finansal Yönetim 5 1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 1
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Patoloji 1 1 Trahom patolojisi konusunda deneyimli olmak
Göğüs Cerrahisi 1 1 Cerrahi gerektiren akciğer enfeksiyonları konusunda deneysel çalışması olmak
Kardiyoloji 1 1 Transkateter aort kapak replasmanı konusunda çalışması olmak
Nükleer Tıp 3 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, kalsiyum metabolizma bozukluğu olan hastalar üzerinde çalışması olmak
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2 1 Karpal tünel sendromunda lokal steroid uygulama sonuçlarının fonoforez ve iyontoforez ile karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak
İç Hastalıkları 1 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak
Plastik ve Rek. Cerrahi 1 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Bilişsel davranışçı terapi sertifikası olmak ve beyin görüntüleme üzerine çalışmaları olmak
Adli Tıp 3 1
Tıbbi Patoloji 1 1
Anatomi 1 1
Radyoloji 1 1
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1 El cerrahisi yandalı uzmanı olmak ve Replantasyon konusunda çalışması olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Vet. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak ve Hayvansal gıdalara katılan bitkilerin antibakteriyel ve antioksidan aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri 1 1 Sert kabuklu meyveler konusunda çalışmaları olmak
Entomoloji 1 1 Mısır zararları konusunda doktora yapmış olmak
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 1 1 Toprak oluşumu ve sınıflandırması konusunda çalışma yapmış olmak
TEKNİK BİLİMLER MYO
İklimlendirme ve Soğutma 1 1 Harran mimarisi ve farklı çatı geometrisine sahip binaların ısıl davranışı konusunda çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.
Halk Sağlığı Hemşireliği 2 1
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
Doğum ve Kadın Hast. Hemş. 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Cerrahi Has. Hemşireliği 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
TOPLAM 4 8 36

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here