İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten

dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer

alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Doktora

Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında

hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

7) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

8) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Cerrahisi PROFESÖR 1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk ve Ergenlerde yataklı servis süpervizyonu verme konusunda en az

3 yıl deneyimli olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Ortopedi ve Travmatoloji DOÇENT 1 Gelişimsel Kalça Displazisi ve Diz Osteoartriti konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Üroloji DOÇENT 1 Ürolojik Hastalıklarda Matriks Metaloproteinazlar ve Nükleer Faktör Kappa B’ler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Adli Tıp DOÇENT 1 Adli Bilimler alanında Doçentliğini almış olup, Dişlerden yaş tahmini konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk Beslenme ve Metabolizma alanında Doçentliğini almış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk YRD.DOÇ. 1
Mali Hukuk YRD.DOÇ. 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Sanatı DOÇENT 1
Genel Sanat Tarihi DOÇENT 1
Ortaçağ Tarihi YRD.DOÇ. 1
Latin Dili ve Edebiyatı YRD.DOÇ. 1
Yeni Türk Dili YRD.DOÇ. 1 Latin harfli tarihi Türkiye Türkçesi metinleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji YRD.DOÇ. 1 Diş Ünite Su Sistemlerinin Mikrobiyal Kontaminasyonu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliği PROFESÖR 1 Turizm ve Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Bütçe ve Mali Planlama PROFESÖR 1 Mutluluk Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji ve Sanayi İktisadı PROFESÖR 1 Yeni Ekonomi ve Borçların Sürdürülebilirliği hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ekonometri DOÇENT 1
İstatistik DOÇENT 1 İstatistik Kalite Kontrol Yöntemleri ve Rekabet Endeksi Konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset Bilimi DOÇENT 1 Siyaset ve Estetik Felsefesi Üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İktisat Teorisi DOÇENT 1 Türkiye’de Özelleştirme hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce İktisadi Gelişme ve Uluslararası

İktisat

DOÇENT 1 Girdi-Çıktı Analizi ve Ormancılık Ekonomisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
Orman Entomolojisi ve Koruma DOÇENT 1
Peyzaj Planlama ve Tasarım YRD.DOÇ. 1
Orman Botaniği YRD.DOÇ. 1
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi YRD.DOÇ. 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Mikrobiyoloji DOÇENT 1
Analitik Kimya YRD.DOÇ. 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Oral İmplantoloji PROFESÖR 1
Periodontoloji DOÇENT 1
Restoratif Diş Tedavisi DOÇENT 1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1
İŞLETME FAKÜLTESİ
Pazarlama PROFESÖR 1
Muhasebe DOÇENT 1
Sayısal Yöntemler DOÇENT 1
Örgütsel Davranış DOÇENT 2
Örgütsel Davranış YRD.DOÇ. 1
Finans YRD.DOÇ. 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Patolojisi DOÇENT 1
Veterinerlik Cerrahisi DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektronik PROFESÖR 1
Çevre Mühendisliği PROFESÖR 1 Denize deşarj konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Organik Kimya DOÇENT 1 Üçlü bağ gruplu tiyoeterlerin sentezi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Temel İşlemler ve Termodinamik DOÇENT 1
Konstrüksiyon DOÇENT 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DOÇENT 1
ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
Biyomedikal YRD.DOÇ. 1 Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış, Görüntü İşleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Genel Jeoloji YRD.DOÇ. 1
Anorganik Kimya YRD.DOÇ. 1 Tiyosemikarbazon ve fosfin karışık ligandlı metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik Tesisleri YRD.DOÇ. 1 Enerji Sistemlerinde Frekans Kontrolü konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olup, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk Din Musikisi DOÇENT 1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi DOÇENT 1 Sonsuz Matrislerin Etki Alanları Konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Özel Yetenekliler Eğitimi DOÇENT 1 Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Sosyal Bilgiler Öğretimi

Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi DOÇENT 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent Ünvanı almış olup, aynı alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sınıf Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Poetika, Sanat Felsefesi ve Estetik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi YRD.DOÇ. 1 Biyoloji Eğitiminde Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FLORENCE NİGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DOÇENT 1
Hemşirelik Esasları DOÇENT 1
Hemşirelikte Eğitim YRD.DOÇ. 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Otomotiv Teknolojisi Programı YRD.DOÇ. 1 Makina Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Biyomekanik ve

Tasarım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İmmünoloji DOÇENT 1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji PROFESÖR 1 Genel Cerrahi Doçentliğini almış olup, Meme Kanseri ve Venözport konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Geleneksel ve Modal Müzikler PROFESÖR 1
Genel Müzikoloji YRD.DOÇ. 1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here