KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ DER. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Alanında uzman olup, perinatoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Adli Tıp Profesör 1 1 Alanında uzman olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Alanında uzman olup, Çocuk Romatolojisi yan dal uzmanlığına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Genel pediatri alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Alanında uzman olup, Nefroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Alanında uzman olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Profesör 1 1 Şap ve Koriza gangrenoza bovum hastalıklarında oksidatif stres üzerine çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Genel Biyoloji Profesör 1 1 Hymenoptera takımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Doçent 1 1 Acil serviste yaşlı hastalar üzerinde çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dermatoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent 1 1
Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Doçent 1 1 Veteriner Hekimliği Tarihi üzerine çalışmış olmak.
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Doçent 1 1 Hayvancılık ekonomisi ve işletmeciliği konularında çalışmış olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Doçent 2 1 Brucella ve anthrax konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Topluluk tabanlı sosyal pazarlama konusunda çalışmış olmak
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Spor yöneticiliği alanında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Üroloji Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olup, invaziv mesane kanserleri üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olup, akciğer kitleleri ve plevral malignitelerle ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olup, spinal travma üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olup, servikal spinal kord stimülasyonu üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Adli Tıp Yardımcı

Doçent

1 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı

Doçent

1 3 Acil serviste karbonmonoksit intoksikasyonunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dermatoloji Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yardımcı

Doçent

1 1 Alanında uzman olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı

Doçent

1 3 Alanında uzman olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Yardımcı

Doçent

1 3 Arkebakteriler konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yardımcı

Doçent

1 3 Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış , Avrasya,

Rusya enerji politikaları, jeo-politik ve siyasi coğrafya konularında çalışmaları olup, tercihen Rusça bilmek.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Yardımcı

Doçent

1 1 Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı Yardımcı

Doçent

1 3
Güzel Sanatlar Meslek

Yüksekokulu

Moda Tasarımı Programı Yardımcı

Doçent

1 3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here