KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte, a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar. b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar. c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar. d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler. f) Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/AtamaYonerge.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir. Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere Duyurulur.

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 3 1 İç Hastalıkları yanında hematoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Doçent 3 1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast. Yrd.Doç. 4 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Üroloji Yrd.Doç. 5 1 Ürolojide robot kullanımı konusunda en az 1 (bir) yıllık deneyimi olmak ve bu konuda yurt dışı yayınları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi Biyomekanik Doçent 3 1 Sonlu elemanlar yöntemi ile insan diz biyomekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Doçent 2 1 Bitkilerde somatik embriyogenesis üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Doçent 2 1 Bitki sitogenetiği, bitki fizyolojisi ve çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Yrd.Doç. 5 1 Genel Türk tarihi alanında doktora yapmış olup, Kocaeli tarihi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Termodinamik ve Isı Tekniği Profesör 1 1 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektronik Profesör 1 1 Yüksek hızlı veri dönüştürücülerinin VLSI tasarım konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Mekanik Yrd. Doç. 3 1 Betonarme yüksek yapıların deprem davranışı ve çelik lifli betonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Yrd. Doç. 4 1 Kent içi ulaşım anaplanı ve lojistik planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Yrd.Doç. 5 1 Bilgi güvenliği konusunda çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Doçent 3 1 Kamu hizmetlerinde memur hukuku, imar hukuku, çevre hukuku alanında çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Fıkıh Yrd. Doç. 5 1 Fıkıh usulü, anabilim ve fıkıh felsefesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İkt.İdari Bil.Fak. Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 4 1 Türk dış politikasında ekonomik seçkinler ve sanal diploması alanında çalışmalar yapmış olmak.

İkt.İdari Bil.Fak. Av.Bir. Siy ve Ulus.İliş. Yrd.Doç. 4 1 Göç konusu üzerine yürütülen Avrupa Birliği Projelerinde görev almış olmak.

İkt.İdari Bil.Fak. Yönetim Bilimleri Yrd.Doç. 5 1 “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi Reformları” üzerine çalışma yapmış olmak.

İkt.İdari Bil.Fak. İktisat Politikası Yrd.Doç. 4 1 Döviz piyasası baskı endeksi üzerine çalışmış olmak.

İkt.İdari Bil.Fak. İkt.Gel.ve Uluslararası İk. Yrd.Doç. 3 1 İhracatın teknoloji niteliği, rekabetçilik ve ithalatın belirleyici konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kocaeli MYO Elektrik Programı Doçent 3 1 Elektrik makineleri sürücüleri, yeşil enerji sistemleri ve güç elektroniği alanında deneyimli olmak.

Arslanbey MYO Organik Tarım Prog. Doçent 2 1 Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here