Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 – Müracaat edecek adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu ve Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Formunu (bilgisayar ortamında) 1’er adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesini ayrıca onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAVSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI DOÇENT AÇIKLAMA
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1
Veteriner Fakültesi Patoloji 1
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi 1
Mühendislik Fakültesi Kartografya 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Programı ve Öğretim 1 Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen nitelikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 1
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 1 Lameller Kornea nakli konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hst. 1
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 PDÖ eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonst. ve Estetik Cer. 2
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 1 Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve PDÖ eğitimi almış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitkisel Biyoteknoloji 1
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yap.ve Sulama. 1
Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme 1
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 Endüstriyel pazarlarda marka değeri ve dağıtım kanalları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Muhasebe ve Finansman 1 Denetimde hileli finansal raporlama konusunda çalışmaları olmak.
Ali Fuad Başgil Hukuk Fak. Mali Hukuk 1 Gayrimenkul ve finans vergilemesi alanında çalışmış olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here