PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi YARDIMCI DOÇENT alınacaktır, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri, Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://personel.pau.edu.tr) ve Güvenlik Soruşturması veArşivAraştırması Formu ile birlikte Akademik Değerlendirme Belgesini (ÜniversitemizAkademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), özgeçmişini, diploma suretini, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgesini (veya onaylı suretini), askerlik belgesi, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Klinik Bilimler Periodontoloji 1 4 Subgingival ve Supragingival Irrigasyonların klinik etkinliği konusunda
çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları Ve
Öğretim
1 4 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış, öğretmenlerin öğretme

stilleri ve sınıf vönetimi yaklaşımları konularında çalışmaları bulunmak

Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme Ve

Değerlendirme

1 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1 3 Müdürlerin liderlik tarzları ve örgüt kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-lş Eğitimi 1 1 Resim-lş öğretmenliği alanında doktora yapmış, sanat eleştirisi öğretimi ve
görsel kültür alanlarında çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi 1 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış, koroda ses eğitimi ve motivasyon
konularında çalışmaları olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Tarih Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi

1 2 Sosyal, kültürel ve ekonomik tarih üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Anorganik Kimya 1 2 Metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Sosyoloji Genel Sosyoloji Ve
Metodoloji
1 4 Sosyal sermayenin işleyiş mekanizmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji 1 4 Boşanmanın sosyolojik analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Fizik Genel Fizik 1 2 Yarı iletken malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar
yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Uluslararası Finansman 1 5 Yatırım fonu performansı değerleme analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak
İktisat İktisat Teorisi 1 4 Reel döviz kurlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
İngilizce İşletme Üretim Yönetimi Ve
Pazarlama
1 4 Inovasyon projelerinde tedarikçi entegrasyonu konusunda çalışmalar yapmış

olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Yeni Medya Yeni Medya 1 4 Reklam algısı ve bu algının markaya yönelik tutumu üzerindeki etkisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Şehir Ve Bölge Planlama Şehir Ve Bölge Planlama 1 4 Kent makroformlarının mekanı kullanma verimliliklerinin fraktal boyut ile
incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Ve İmalat 1 1 Kompozit malzemelerin mekanik ve termal özelliklerinin incelenmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Ve İmalat 1 2 Yapıştırma ve perçin bağlantıları üzerine deneysel ve sayısal çalışmaları
bulunmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol Ve Kumanda
Sistemleri
1 2 Kontrol mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Kontrol ve raylı sistem
sinyalizasyon üzerinde araştırma yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1 1 Dağıtık depolama sistemleri, dağıtık depolama sistemlerinde silinti kodları
üzerinde çalışma yapmış olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Hemşirelik İç Hastalıkları

Hemşireliği

1 1 Kalp yetersizliği olan hastaların üzerine çalışmalar yapmış olmak
Hemşirelik Hemşirelik Esasları 1 1 Intravenöz ilaç uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak
Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 1 1 inmeli hastaya bakım konusunda çalışmalar yapmış olmak
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Beden Eğitimi Ve Spor Beden Eğitimi Ve Spor
Eğitimi
1 1 Zihinsel engelli ergenlerde sporun motor beceriler üzerine etkisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak
Spor Yöneticiliği SPOR YÖNETİCİLİĞİ 1 1 Yıldırma davranışlarına maruz kalan bireylerin çalışma hayatı üzerine
araştırmaları olmak
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM AD DER AÇIKLAMA
Temel Yabancı Diller TEMELYABANCI

DİLLER

1 4 Bilimsel makalelerin giriş bölümlerinde yer alan işlevsel adımların çözümlenmesi
konusunda çalışmalar yapmış olmak
Temel Yabancı Diller TEMEL YABANCI DİLLR 1 3 Müdürlerin dağıtıcı liderlik davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI AD DER AÇIKLAMA
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon 1 1 Sağlık sınıflandırması kodlama sistemi konusunda çalışmalar yapmış olmak
BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAM AD DER AÇIKLAMA
Tasarım Moda Tasarım 1 2 Vorteks iplik üretim sistemi alanında çalışmaları olmak
ÇAL MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAM AD DER AÇIKLAMA
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Organik Tarım 1 4 Farklı ekim zamanları, yetiştirme teknikleri ve büyüme modelleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak
DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAM AD DER AÇIKLAMA
Tasarım Moda Tasarım 1 1 Ortopedik engellilerin giyim tasarımı ve ürün geliştirme üzerine çalışmalar
yapmış olmak
HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAM AD DER AÇIKLAMA
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 1 iş güvenliği kültürünün iş kazalarına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak
KALE MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAM AD DER AÇIKLAMA
Seyahat-Turizm Ve Eğlence

Hizmetleri

Turizm Ve Seyahat 1 5 Eski uygarlıklarda büyü ve büyü malzemeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here