SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen
anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. NİTELİĞİ
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda uzman olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Diferansiyel Operatörlerin Polinomsal demetleri ve Spektral Analizleri üzerine çalışmalara sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yrd.Doç. 1 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Alanında tamamlamış olmak ve Dördüncü nesil Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yrd.Doç. 1 1 Doktorasını Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Alanında tamamlamış olmak ve Sayısal Görüntülerde veri gizleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Yrd.Doç. 1 1 Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği ABD’da yapmış olmak. Hastanelerde Çoklu malzeme durumunda Stok Eniyilemesi ve Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesinde Uzman Sistem Yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 Hidrodinamik ve su kalite modelleme konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Yrd.Doç. 1 1 Peyzaj Mimari Unvanına sahip olmak. Doktorasını Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalında yapmak, Ekosistem Servisleri kapsamında

Kırsal Turizm konusunda çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Yrd.Doç. 1 1 Şehir ve Bölge Planlama Lisans Unvanına sahip olmak. Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yapmış olmak,

Özelleştirmenin Kent Planlamasına Etkileri konusunda doktora yapmak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Konusunda Görev almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi,Berezin sembolü ve Duhamel çarpımının uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1 Genelleştirilmiş parçalı sabit argümanlı ve impalsif diferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd.Doç. 1 1 Popüler Kültür ve Yönetim Zihniyeti konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Profesör 1 1 Periferik sinir blokları eğitici sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak ve MALDITOF-MS sistem sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri iç Hastalıkları Profesör 1 1 Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı olmak ve Esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda serum gama glutamil transferaz düzeyinin sabah kan basıncı yükselmesine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Meme kanserinde konvansiyonel ve moleküler genetik çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanında doktora tezi

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yrd.Doç. 1 1 Regresyon modellerinde çoklu bağlantı sorununun giderilmesi ve mekansal regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında levetirasetam tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd.Doç. 1 1 Transplantasyon anestezisi konusunda tecrübesi olmak. Pediatrik hastalarda kas gevşeticisiz hava yolu sağlanmasında farklı yöntemleri karşılaştıran çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1 Ultrasonografi ile santral venöz basınç ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması ve parasetamol intoksikasyonu konularında çalışmaları olmak.

1 Etkili öğretim semineri katılım sertifikası olmak. Magnetik rezonans kolanjiopankreatografi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd.Doç. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd.Doç. 1 1 Meme kanserleri ve meme kanserinde sterotaksik biyopsi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Pedodonti Yrd.Doç. 1 1 7-12 yaş gurubu çocuklarda psikotropik ilaç kullanımının ağız sağlığına olan etkisi hususunda çalışmış olmak.
iktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

iktisat Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.Kriz (afet) yönetimi, küreselleşme, engellilere yönelik kamu politikaları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi Ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak.Yerel Siyaset, parti ve seçim sistemleri, siyasal kutuplaşma alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

insan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd.Doç. 3 1 Stratejik planlama liderlik davranışı alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

İktisat iktisadi Gelişme ve

Uluslararası iktisat

Yrd.Doç. 1 1 Mikro kredi alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

İktisat İktisat Teorisi Yrd.Doç. 1 1 Mekansal ekonometri alanında doktora yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Sert kabuklu meyvelerde seleksiyon ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Yumuşak çekirdekli meyvelerde dikim sistemleri konusunda ve meyve gen kaynaklarının incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım Profesör 1 1 Tarım politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Profesör 1 1 Anadolu Karaçamında Populasyonlar arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik konusunda doktora yapmış olmak, Ardıç ve Karaçam türlerinde tohum ve fidanlık tekniği konularında çalışmaları bulunmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Miscanthus’daki selüloz, hemiselüloz ve ligninin teknolojik özellikleri üzerine çalışmış olmak. Odun kimyasında yapay sinir ağları

(ANN)uygulamaları ile çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Doçent 1 1 İsparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki ilişkiler konusunda doktora

yapmış olmak. Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Yrd.Doç. 1 1 Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak, Resimlerarasılık ve Göstergelerarasılık alanında fotoğraf ve resim sanatı ile ilgili çalışma yapmış olmak
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Yrd.Doç. 1 1 Üç boyutlu sanal internet uygulamaları ve JavaScript ile nesnelerin modellenmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Söylem çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Vatandaşlık değerleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.Engelli öğrencilere Fen Bilgisi eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 ilgili alanda Doçentlik unvanı almak.Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Profesör 1 1 Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım Uçak Gövde-Motor Bakım Yrd.Doç. 3 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Uçak gövde-motor bakım ABD’da doktora yapmış olmak, Gaz türbini soğutma kanallarında rib kullanımının akış yapısına ve ısı transferine etkisi, gaz türbinli motorların ekserji analizi, gaz türbinli motorlarda emisyon-yanma ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here