TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğretim Üyesi Alınacaktır

-Üniversitemiz Mühendislik ve Fen Fakültelerinin aşağıda belirtilen anabilim dallarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Almanya’da Lisans veya Doktora eğitimi almış olması gerekmektedir.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte 12/05/2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (26/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Mühendislik ve Fen Fakültesi Dekanlığı

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracaklar için:

Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve

Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

Adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

SIRA

NO

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM

DALI

KADRO

ÜNVANI

ADET NİTELİK
1 Mühendislik Makine

Mühendisliği

Kontstrüksiyon Yardımcı

Doçent

1 Mekanik alanında

çalışmalar yapmış olmak.

2 Mühendislik Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Yardımcı

Doçent

1 Üretim Yönetimi ve Kontrolü konusunda

çalışmalar yapmış olmak

3 Fen Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Fizikokimya Yardımcı

Doçent

1 Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Mühendislik Fakültesi : Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL muhendislik@tau.edu.tr 0216 333 35 31 – 0216 333 31 09

Fen Fakültesi : Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86 34820 – Beykoz/İSTANBUL ff@tau.edu.tr 0216 333 31 44 – 0216 333 31 46

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here