Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 – Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. Söz konusu adayların kadroya başvurduğu tarihte yürürlükteki mevcut yönergede belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır.

4 – Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 – İlk Başvuru Tarihi : 08/06/2017

Son Başvuru Tarihi : 22/06/2017

Sınav Programı:
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 29/06/2017
Saat: 10:00
Yer: İlgili Birimlerde
BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM Yardımcı

Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ A.B.D 1 Türk Düşünce Tarihi üzerine çalışmış olmak.
YAKINÇAĞ TARİHİ A.B.D Osmanlı Eğitimi Sistemi üzerine çalışmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D Seramik Alanında Doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DRAMATİK YAZARLIK A.S.D 1 Sanat Felsefesi konusunda çalışması olmak.
SAHNE TASARIMI A.S.D 1 Sahne Fotoğrafçılığı konusunda çalışması olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU A.B.D 1 İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve İslam Hukuku Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İSLAM TARİHİ A.B.D İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Dalında Doktora yapmış olmak.
DİNLER TARİHİ A.B.D 1 İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Dinler Tarihi Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.
VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 A, B veya C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikalarından birine sahip olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Etik Değerler üzerine çalışması olmak.
TARİH EĞİTİMİ 1 Yakın Çağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here