ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır,

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde: Özgeçmiş, Yayın Listesi, İki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Noter Onaylı olmak üzere Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası: Özgeçmiş, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört adet dosyayı, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayı nın yabancı dil sınav tarih i daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

Birimi Bölüm /Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Fıkıh Yrd. Doç. 4 1 Fıkıh alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Kelam ve itikadı İslam
Mezhepleri
Yrd. Doç. 5 1 Kelam ve/veya itikadı İslam Mezhepleri alanında doktora
yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Hadis Yrd. Doç. 5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam tarihi ve Sanatları/ Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Yrd. Doç. 4 1 Siyer-i Nebi ve/veya İslam Tarihi alanında doktora yapmış
olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Tefsir Yrd. Doç. 5 1 Tefsir Metodu üzerine doktora yapmış olmak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here