TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

PERSONEL ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Birliğimizde sürekli (daimi) işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 2 (iki) adet Makine Mühendisi alımı yapılacaktır.

A. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak,

2. Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

3. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

4. Yurt içi ve yurt dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.

B. ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık Makine Mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Alanında en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak, (tercihen şantiye)

3. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) dan en az 50 (E) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak. (İngilizce)

C. BAŞVURU

Başvurular; talebin ilanından sonra 14-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri’ne şahsen veya elektronik ortamda “www.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

D. BAŞVURU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular sonucunda şartları sağlayan adaylar; Türkiye İş Kurumu tarafından KPSS puan esasına göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav yapılmak üzere gönderilir ve sınav bu listeler üzerinden yapılır.

E. SINAV VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

F. SONUÇLARIN İLANI

Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste olarak Birliğimiz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here