Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile Gaziantap ilinde görevlendirilmek üzere yönetici alınacağını duyurdu. Yönetici alımına başvuracak adayların bazı şartlara haiz olmaları isteniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

” İlanda adı geçen vakfa yönetici olmak isteyenlerin Vakıflar Yönetmeliğinde belirtilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsilen yönetilen Gaziantep İlinde kurulu mülhak Bazzazzade Afife Hatun binti Hamdi Efendi Vakfına yönetici atanacaktır. Yöneticiliğe atanmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az ilkokul mezunu adayların dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte 12 Nisan 2017 tarihine kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

a) Vakfiye şartlarına göre yönetici olabileceğine dair yetkili asliye hukuk mahkemesinden alınan kesinleşmiş mahkeme kararı

b) Öğrenim belgesi

c) Adli sicil kaydının olmadığı ve sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı

ç) İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

Başvurular gerekli incelemeler yapıldıktan sonra atama yapılmak üzere Vakıflar Meclisine sunulacaktır.

Birden çok yöneticilik talebi olması halinde Vakıflar Meclisi, öncelikle vakfiye şartlarını dikkate alacak, vakfiyede aranan şartlarda bir eşitlik söz konusu ise vakfın iş ve işlem kapasitesi, atanacak kişinin öğrenim durumu, adayların yerleşim yeri vb. hususları değerlendirerek karar verecektir.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here