CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD

NO

BİRİMİ ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
01 Hastane Hemşire Özel Bütçe 18 – Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümü Lisans mezunu olmak.

02 Hastane Hemşire Özel Bütçe 40 – Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
03 Hastane Ebe Özel Bütçe 3 – Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
04 Sağ. Kült. ve Spor Daire Başkanlığı Diyetisyen Özel Bütçe 1 – Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak.
05 Hastane Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 3 – Sağlık Lab oratuvarı, Tıbbi Laboratuvar , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Alanında en az 6 (altı) ay çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

06 Hastane Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 5 – Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı birimlerde çalıştırılacaktır.

07 Hastane Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 1 – Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak
08 Hastane Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 1 – Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

– Röntgen, MR, skopi ve tomografi cihazı kullanımında e n az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

09 Hastane Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 2 – Ameliyathane, Ameliyathane Teknikerliği Önlisans

Programlarının birinden mezun olmak.

– Alanında en az (1) bir yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

10 Sağ.Kült. ve Spor Daire Başkanlğı Büro

Personeli

Öz Gelir 1 – Ortaöğretim mezunu olmak.

– En az (5) beş yıl büro memuru olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

– Kalite Yönetim Sistemi ve F Klavye kullanım sertifikalarına sahip olmak.

– Türk İşaret Dili eğiticilik ve tercümanlık belgesine sahip olmak (Öğrenci Engelli biriminde görevlendirilecektir.)

11 Sağ.Kült. ve Spor Daire Başkanlğı Destek

Personeli

(Aşçı)

Öz Gelir 2 – Ortaöğretim mezunu olmak.

– MEB’den Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak.

– En az 3 (üç) yıllık Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarınında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı

feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması .

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Hemşire, ebe ve sağlık teknikeri unvanına atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu

2) Öğrenim belgesi

3) 2016 KPSS sonuç belgesi

4) Sertifika, çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here