Dışişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile T.C. Batum Başkonsolosluğu ve T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sekreter alacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı personel alım sınavına başvuracak adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sınav tarihi itibariyle 46 (Batum), 41 (Vaşington) yaşından gün almamış olmak, en az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, kamu haklarından yoksun bulunmamak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek , çok iyi derecede Gürcü’ce ve Türkçe (Batum), çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe (Vaşington) bilmek, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek şartlarını taşımaları isteniyor.

Başvuru için adaylardan; sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir), özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.), erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf isteniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here