KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN
DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında
istihdam edilecek 640 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam
edilecektir.
Başvuru yeri ve başvuru tarihleri :
Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın resmi internet
sitesinde (www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini
12-18 Nisan 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan
2017 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara
ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden
yayımlanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here