GELİR UZMAN YARDIMCISI

Maliye Bakanlığı’na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan, vergi ile ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak maksadıyla istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır. Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 90’lı yıllarda Gelir Uzmanı kadrosu oluşturularak bu kadroya sınavla Gelir Uzman Yardımcısı olarak personel alınmış ancak uzun bir süre bu sınava ara verilerek 2003 yılında yapılan sınavla bu unvanda personel alımına tekrar başlanmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında Vergi Denetmen Yardımcılığı ile ortak yapılan sınavlar 2005 yılından itibaren ayrı olarak yapılmaya başlanmıştır. 2005 Yılında kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına devredilen Gelir Uzmanlığı kadrosuna 2006 yılından itibaren yapılan özel sınavlarla kurum içinden de personel atanmaktadır. Rotasyona tabi olmayan Gelir Uzmanları Vergi Dairelerinin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadır.

GÖREVLERİ

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;

b) Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek;

c) İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak;

d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak

ÇALIŞMA DÜZENLERİ

Gelir Uzman ve yardımcıları görevlendirildikleri servis veya servis bölümünde servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcısı veya müdür tarafından, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcılarına veya müdüre karşı sorumludurlar. Gelir uzman ve yardımcıları tahhakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan hazine zararlarından sorumlu tutulur.
Gelir Uzman ve yardımcıları taşrada vergi dairelerinde görev alabilmektedirler. Bizzat vergi dairelerinde vatandaşla (mükellefle) birebir görüşmek suretiyle görev yaparlar. Vergi dairelerinde yerine getirilen bütün iş ve hizmetlerde görev alırlar. Görev aldıkları servisin şefine bağlı olarak çalışan uzmanların çalışma şartları oldukça ağırdır.

SINAVI HAKKINDA BİLGİ

Yazılı sınavına KPSS P49 dan 70 ve üzeri olanlar başvurabiliyor. Yazılı sınava kurumun insiyatifine bağlı olarak değişebilmekte olup bu zamana kadar kadronun 5 katı aday çağrıldı. 2009 Aralık ayında değişen yönetmeliğe göre bundan sonra sınava mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümleri de girebilmektedir. Ayrıca değişen bu yönetmeliğe göre yazılı sınavda belirlenen kadronun 2 katı aday mülakata çağrılacaktır yani eskisi gibi yazılı sınavda 70 i geçen her kişi mülakata giremeyecek ayrıca kadronun 2 katı adayında arasına girmeye çalışacaktır.
2008 de yapılan sınavda 600 kişilik kadro açılmış olup ve sınava 5 katı aday olan 3000 kişi çağrılmıştır. 3000 inci sıradaki adayın puanı 73.5 civarıydı. 2007 deki 600 kişilik kadro içinde 3000 kişi çağrılmış olup 3000 inci sıradaki kişinin puanı 72.5 civarıydı.
Yazılı sınav 100 soruluk test şeklinde olup ortalama olarak 23-27 arası Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve 2 tanede Tarih sorusu gelmektedir.

KASIM 2011 tarihinde sınav yapılmıştır..500 kişilik boş kadro için 20 katı aday sınava çağrılmıştır ve liste taban puandan kapanmıştır.. Daha sonra 2012 Ocak ayında 428 kişilik bir alım daha gerçekleşmiştir. Doğu illerine yapılan bu alımda illerin kontenjan sayılarına göre 10 katı aday sınava çağırılmıştır. Listeler 70-75 arası puanlarla kapatmıştır.
Son alım 2012 Nisan ayında 500 kişilik bir alım ile gerçekleşmiştir. 7 ayrı şehre yapılan alımda puanlar 70-75 arasında kapatmıştır. Yine kontenjan sayısının 10 katı adayı sınava çağırmıştır.

Yazar : Semih KARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here