Hukuk alanında en çok sorulan sorular:

-Yüksek Mahkemeler Nelerdir, -Temel Hak ve Ödevlerin sınırlandırılması ve durdurulması sebepleri, -Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname ve Olağan Kanun Hükmünde Kararnameleri özellikleri, -Yargı yoluna kapalı olan başlıca işlemler, -Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimin ilan edilmesi usulü, -Hukuk devletinin unsurları nelerdir, -Anayasa Mahkemesine Def’i (itiraz) yolu usulünü anlatınız, -Somut ve soyut norm denetimi hakkında kısace bilgi veriniz, -Mutlak ve Nisbi Dokunulmazlık nedir farkları nelerdir, -Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

-Fiili yol nedir, -Yetki Devri, İdari vesayet ve Yetki Genişliği ne demektir, -Fiili memurluk nasıl oluyor, -Yetki gasbı, fonksiyon gasbı ve yetki tecevüzünü kısace anlatınız, -Kamulaştırm nedir ve nasıl yapılır, -İdari yargı mercileri nerelerdir, -Kamulaştırmasız el atma kavramı, -Olumlu görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığını açıklayınız, -İptal ve Tam yargı davası nedir farkları nelerdir, -Yürütmenin durdurulması kavramını açıklayınız

-Gaiplik nedir ve kararı naıl verilir, -İyiniyet ve dürüst davranma ilkerini açıklayınız, -Hak ehliyeti ve Fiil ehliyeti nedir, -İrtifak, intifa, sükna, Mecra, Önalım, Üst hakları ne demektir, -Zilyetlik nedir ve zilyetlik kazanma yolları nelerdir, -Zilyetliğin teslimli ve teslimsiz kazanma yolları, -Tapu siciline hakim olan ilkeler nelerdir, -Mütemmimcüz ve eklenti kavramlarını açıklayınız, -Paylı mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetin farkları nelerdir

-Çekin zorunlu unsurları nelerdir, -Kıymetli evrakın özellikleri, -Poliçenin ihtiyari unsurları nelerdir, -Cironun türleri nelerdir, -Karşılıksız çıkan çekin yaptırımları, -Ciro ve beyaz ciro kavramları, -Tacir kime denir, -Ticari işletmenin unsurları nelerdir, -Şubenin unsurları nelerdir, -Ticari mümessil kavramını açıklayınız, -Haksız rekabeti açıklayınız

-Eksik borç nedir örnek veriniz, -Menfi ve munzam zarar kavramları, -Zamanaşımının durma ve kesilme nedenleri nelerdir, -Hak düşürücü süre ve zamanaşımının farkları, -Başlıca hukuka uygunluk sebepleri, -İrade sakatlığı halleri nelerdir, -İkrah ve gabini açıklayınız, Alacaklının ve borçlunun temerrüdünün anlatınız, -Muvazaa ve ibra ne demektir, -Cayma tazminatı ve pey akçesini anlatınız

-Kesintisiz, Zincirleme ve Bileşik suçu kısaca açıklayınız, -Ceza zamanaşımı duran ve kesen sebepler nelerdir, -Sözde suç nedir, -Meşru müdafa ve zorunluluk hali arasındaki farklar nelerdir, -Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir, -Kast, olası kast, taksir ve bilinçli taksir kavramları ve farkları

-İhtiyadi tedbir ve ihtiyadi haciz farkları nelerdir, -İcra takip yolları nelerdir, -icra eve iflasın başlıca farkları, -Tamamlama haczi ve ilave haciz kavramı, -İcrada itiraz ve şikayetin başlıca farkları

İktisat alanında en çok sorulan sorular;

-Piyasa başarısızlığının nedenleri nelerdir, -Talebin Fiyat ve Gelir esnekliği nedir, -Talebin fiyat esnekliğinin belirleyicileri nelerdir, -Piyasa mekanizmasına müdahale yolları, -Tarife ve kota arasındaki temel fark nedir, -Azalan marjinal fayda ne demektir, -Farksızlık eğrilerinin özelliklerini açıklayınız, -Tipik olmayan farksızlık eğrilerinin özellikleri nelerdir, -Giffen mal ne demektir, -Azalan verimler kanunu açıklayınız, -Üretimin 3 bölgesinin özellikleri, -Eş ürün eğrilerinin özellikleri, -Tam rekabetin özellikleri, -Örümcek ağı teorisi anlatınız, -Monopolü açıklayınız ve monopolün özellikleri nelerdir, -Lerner endeksi nedir, -Fiyat farklılaştırmasını açıklayınız ve kaç türlü farklılaştırma vardır, -Anlaşmasız oligopol piyasaları nelerdir, -Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçme yöntemleri nelerdir

-Nominal GSİYH, GSMH, Milli Gelir kavramlarını açıklayınız, Enflasyon nedir ve türleri nelerdir, -Phillips eğrisinin özellikleri, -Gayri safi yurt içi hasılanın ölçme yöntemleri nelerdir, -Ödemeler dengesi kalemlerini kısaca açıklayınız, -İşsizlik nedir ve türleri nelerdir, -Harcama, Transfer ve Vergi çarpanlarını açıklayınız, -Tasarruf paradoksunu açıklayınız, -Otomatik İstikrarlandırıcılar nelerdir, -Deflasyon ve enflasyon açıklar nasıl oluşur, -İşçi yanılma ve firma yanılma modellerini kimler bulmuştur, -Fedakarlık haddi ne demektir, -Marshall lerner koşulu neyi anlatmaktadır, -Mutlak gelir ve sürekli gelir hipotezini kim bulmuştur ve ne anlatmaktadır, -Para ne için talep edilir keynese göre açıklayınız, -Paranın fonksiyonları nelerdir, -Dışlama etkisi nedir, -Para politikası araçları nelerdir

Maliye alanında en çok sorulan sorular;

-Kamu ekonomisinde üretilen mal hizmetler nelerdir, -Erdemli mal ve klüp mal ne demektir, -Dışsallık nedir ve türleri nelerdir, -Kamu harcamalrının görüşüpte ve gerçekte artış nedenleri nelerdir, -Wagner kanunu ne anlatmaktadır, -Parafiskal gelirler ne demektir ve bunların çeşitleri, -Vergide genellik, birlik ilkerini açıklayınız, -Çifte vergilendirme nasıl olmaktadır, -Vergi iadesi, maliyeti, mahsubu, harcaması, erozyonu kavramları, Mali anastezi ne demektir, -Verginin reddi ve grevi farkı, – Verginin ikame ve gelir etkisi, -Vergi mükellef,, sorumlusu ve vergi muaflığe ile vergi istisnası kavramları, -Vergi matrahının tespit yöntemleri, -Verginin tarh usulleri, -Vergi ödeme gücüne ulaşma yöntemleri, -Bütçe ilkeleri nelerdir, -PPBS bütçesinin özellikleri, -Sıfır tabanlı bütçe ve analitik bütçe sistemleri, -Kesin hesap kanunu kim hazırlar

MÜLAKATTA GENEL OLARAK YAŞANANLAR:

Arkadaşlar öncelikle sizi topluca bir salonda veya odada bekletirler ardından belirlenen listeye göre 3 erli 5 şerli gruplar halinde mülakatın yapıldığı kat veya bölüme geçersiniz. MÜlakat odasında içerde biri varken kapısında yada az ilerisinde tek kişi halinde içeriden çıkanı beklersiniz. Ardından içerideki kişi çıktığında sizin gelmeniz talimatıyla (ya görevli söyler yada kapının üstündeki ışığın yanmasını beklersiniz) içeri girersiniz.
İçeride 4 yada 5 kişilik bir komisyonla karşılaşırsınız. Komisyondaki üyeler kurum içindeki üst düzey görevlilerdir. İçeride öncelikle sizin rahatlamanız ve alışmanız için 2-3 dk kadar kendiniz anlatmanızı isterler, sizde okuduğunuz okulları, ailenizin fertlerini ve kısaca neler yaptıklarını ayrıca okuldan sonra bugüne kadar neler yaptığınızı vs şeyleri anlatırsınız.
Ardından size alan bilgisinden kimisine 2-3 kimisine de çok daha fazlası olmak üzere sorular sorarlar. Şunu sakın ama sakın unutmayın sorulan soru adeti hiç bir zaman sizin başarınızın göstergesi olmayacaktır. Yani atıyorum bir kişi 10 tane soru sorulduğu zaman bu kişi beni almayacakları için bu kadar soru sordular diye düşünmesin yada bir kişiye 2 tane soru sorduklarında da bu kişi sakın benim referansım iyidi o yüzden sıkmadılar demesin çünkü bununla alakası yoktur ve tecrübeyle sabittir
İçerideki üyelere “üstad” kavramını kullanmanızı öneririm çünkü maliye girerseniz eğer efendim, bey, hanımefendi kavramlar kullanılmaz.
Mülakat bittiğinde teşekkür ederiz denildiğinde sizde “zaman ayırdığınız için ben teşekkkür ederim” gibi cümlelerle dışarı çıkabilirisiniz.
Ayrıca içeride önünüzde masa ve sandalye bulunmaktadır ve içeri girdiğinizde komisyon üyelerinin elini sıkmanıza gerek yoktur.
Mülakatta başarılar dilerim

YAZAR: SEMİH KARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here