YAZARLAR-SEMİH KARA

RTÜK UZMAN YARDIMCILIĞI GÖREV ve YETKİLERİ

Uzman Yardımcılarının görevler ve yetkileri şunlardır;

a) Görevlendirildikleri dairenin faaliyetlerine katkıda bulunmak,
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak,
c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı daire başkanlıklarınca da öngörülen yayınları takip ederek, okudukları yayınların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir bağlı olduğu daire başkanına vermek,
ç) Uzmanlarla birlikte kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,
d) Görevlendirildikleri dairenin hizmetleriyle ilgili sorunları hakkında görüşlerini bildirmek,
e) İlgili daire başkanı veya birlikte çalıştığı uzman tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

ÇALIŞMA DÜZENLERİ

Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma yeri Ankara’dır. Rotasyon uygulaması söz konusu değildir. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri daire başkanlıklarında, Daire Başkanı ve uzmanlar gözetiminde çalıştırılırlar.

UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

Üst Kurula atanan uzman yardımcıları için, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hizmet birimlerinin görüşleri alınmak suretiyle çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır. Aday, bu plan çerçevesinde asaleten atama süresi olan bir yıldan az olmayacak ve iki yılı geçmeyecek şekilde görevlendirildiği birimlerde staj yapar. Çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlayarak en son görev yaptığı dairenin başkanına verir. Raporda birimlerdeki çalışmalarını, incelediği mevzuatı özetler, görüş ve düşüncelerini belirtir. Bu raporla birlikte, yanında çalıştığı daire başkanları da adayın bilgisi ve genel davranışları, konulara yaklaşımı, iş disiplini, sosyal ilişkileri gibi konularda hazırlayacakları bir raporu Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.
Adayın raporu ile ilgili daire başkanlarının aday hakkındaki kanaat raporları birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların memuriyet asaletleri Üst Kurul Başkanınca tasdik edilir.

YURTDIŞI İMKANI

Üst Kurul, ihtiyaç gördüğü konularda uzman ve uzman yardımcılarını Üst Kurulca onaylanarak tespit edilen eğitim programları çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla en fazla bir yıllık süre için yurtdışına gönderebilir.
Yurtdışına gönderilecek uzmanların ve uzman yardımcılarının Almanca, Fransızca, İngilizce ya da Üst Kurul kararıyla belirlenecek yabancı dillerden birisini, yurtdışındaki eğitim programlarını takip edebilecek düzeyde bilmesi şarttır.
Uzman ve uzman yardımcılarının, gerekli olan dil için KPDS’den en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması gerekir. Uzmanlar ve uzman yardımcıları yurtdışı eğitim programının sona ermesinden itibaren, yurtdışında geçirdikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmete tabi tutulurlar.
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde, eğitim programı kapsamında yaptıkları çalışmalar ve diğer hususlar hakkında hazırlayacakları raporu birim amiri kanalıyla Üst Kurul Başkanlığına sunmakla yükümlüdürler.

ÖZLÜK HAKLARI ve MAAŞLARI

Kamu ihale kurumunun özerk olması sebebiyle personelin özlük hakları, genel kamu personel rejiminin dışında, kendi teşkilat kanununa göre düzenlenir.

Uzman Yrd. Maaşı; 2750
Yeni Başlayan Uzman Maaşı; 3200

SINAVI HAKKINDA

Kurum sadece SÖZLÜ sınav yapmaktadır yani yazılı sınav yoktur. En son alımın nisan 2007 de yapmış olup KPSS den İ.İ.B.F. için P109 dan 80 ve üzeri ayrıca KPSS yabancı dil bölümündeki sorulardan (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az %60’ına (36 doğru) doğru cevap vermiş olması veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) veya üDS’den en az 60 almış olmak gerekmektedir.

Yazar: Semih KARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here